CHARACTERS

با کاراکترهای بازی و توانایی آنها
بیشتر آشنا شویم

در تمام داستان‌ها، قهرمانانى هستند كه برای دفاع از مردم سرزمین خود، مبارزه با موجودات پلید، انتقام و غیره ماجراجویی‌های خود را آغاز می‌کنند.

در D&D، قهرمانان و کاراکترهای بازی توانایی منحصر به فردی دارند. هر قهرمان اصالت و ریشه خود را دارد که باعث وجه تمایز آن از دیگر قهرمانان می‌شود.

به طور کلی دوازده کلاس (Class) در D&D وجود دارد که در زیر به طور مختصر به معرفی این قهرمانان می‌پردازیم.


BARBARIAN
(بَربَر)

یک مبارز بی‌رحم با پیشینه‌ای به قدمت انسان‌های اولیه با قابلیت خشم نبرد!


تاس جان: 12
توانایی اصلی: قدرت
مهارت در نجات: قدرت و استقامتBARD
(آواز خوان)

یک جادوگر الهام بخش که قدرتش طنین انداز موسیقی آفرینش است.


تاس جان: 8
توانایی اصلی: جذبه
مهارت در نجات: جذبه و چابکیcleric
(کشیش)

یک روحانی قهرمان که از جادوی الهی برای خدمت به هدفی والاتر استفاده می‌کند.


تاس جان: 8
توانایی اصلی: آگاهی
مهارت در نجات: آگاهی و جذبهdruid
(کاهن)

روحانی ای از مذهب کهن که قدرت طبیعت را در کنترل دارد و می‌توان به شکل حیوانات مختلف درآید.


تاس جان: 8
توانایی اصلی: آگاهی
مهارت در نجات: هوش و آگاهیfighter
(مبارز)

ماهر در نبردهای رزمی که با سلاح ها و جوشن های مختلف مهارت ویژه‌ای دارد.


تاس جان: 10
توانایی اصلی: قدرت یا چابکی
مهارت در نجات: قدرت و استقامتmonk
(راهب)

ماهر در هنرهای رزمی بدنبال استفاده از قدرت‌های بدن در رسیدن به کمال جسمی و روحی.


تاس جان: 8
توانایی اصلی: چابکی و آگاهی
مهارت در نجات: قدرت و چابکیpaladin
(پهلوان)

مبارزی پاکدامن وابسته به یک قسم مقدس.تاس جان: 10
توانایی اصلی: قدرت و جذبه
مهارت در نجات: آگاهی و جذبهranger
(تکاور)

مبارزی توانمند که آمادگی کامل جهت رویارویی با تهدیدات برون‌مرزی را دارد.


تاس جان: 10
توانایی اصلی: چابکی و آگاهی
مهارت در نجات: قدرت و چابکیsorcerer
(ساحر)

جادوگری که از قدرت جادویی که به ارث برده استفاده می‌کند.


تاس جان: 6
توانایی اصلی: جذبه
مهارت در نجات: جذبه و استقامتrogue
(رِند)

یک فرد رذل که از مخفی کاری و گول زدن برای پیروزی بر دشمنان و مشکلات استفاده می‌کند.


تاس جان: 10
توانایی اصلی: چابکی
مهارت در نجات: هوش و چابکیwarlock
(سوگند شکن)

جادوگری که قدرتش را از معامله با یک موجود فرا بشری بدست آورده است.


تاس جان: 8
توانایی اصلی: جذبه
مهارت در نجات: جذبه و آگاهیwizard
(جادوگر)

جادوگری که قدرتش را از راه دانش آموزی بدست آورده و می‌تواند ساختار واقعیت را تغییر دهد.


تاس جان: 6
توانایی اصلی: هوش
مهارت در نجات: هوش و آگاهی